Nieuws

Lokaal bestuur Beerse gaat in beroep tegen beslissing minister

16/04/2019 - 10:16

De Minister van Omgeving besliste op 6 maart om geen vergunning af te leveren voor het nieuwe dienstverleningscentrum. In het kader van de uitvoering van het lopende PPS-contract met Van Roey zal de gemeente dat beroep instellen naar aanleiding van de door de Minister geweigerde vergunning. Het is vanuit juridisch oogpunt immers voorzichtig en dus aangewezen om die verdere stap te zetten in het licht van de bestaande PPS-overeenkomst en de gesprekken hierover met Groep Van Roey, zonder nu geconfronteerd te worden met complexe en jarenlange juridische procedures.

Dat betekent dat het besluit van de Minister ook zal worden getoetst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die Raad gaat echter niet over tot een nieuwe inhoudelijke beoordeling van het gehele aanvraagdossier, maar zal enkel een juridische toetsing doen van de gevoerde besluitvormingsprocedure die tot de weigering heeft geleid. Als het beroep zou leiden tot een nietigverklaring, moet de minister opnieuw een inhoudelijke beslissing nemen op basis van hetzelfde dossier met inbegrip van dezelfde adviezen, rekening houdend met de uitspraak van de Raad. De kans op een vergunning op basis van de huidige plannen wordt door de adviseurs van de gemeente als eerder klein ingeschat.

Het lokaal bestuur sprak eerder al het engagement uit om – mochten de plannen voor het nieuwe dienstverleningscentrum bij het Tempelhof finaal niet doorgaan – het concept maximaal te willen realiseren op een andere locatie. Het bestuur blijft immers uitgaan van de voordelen om zo veel mogelijk dienstverlening op een laagdrempelige manier in één duurzaam gebouw samen te brengen. Bij de zoektocht naar een geschikte locatie wordt de dialoog opgestart om tot een gedragen oplossing te komen.

In tussentijd gaat de gemeente op zoek naar een tijdelijke oplossing om de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. De burgemeester sprak namens het bestuur het engagement uit om binnen het jaar voor een gezonde werkomgeving te zorgen.


Minister weigert omgevingsvergunning. Gemeentebestuur zoekt naar tijdelijke oplossing voor slechte werkomstandigheden personeel

07/03/2019 - 21:44

De Minister van Omgeving besliste op 6 maart om geen vergunning af te leveren voor het nieuwe dienstverleningscentrum. Intussen informeerde de burgemeester het personeel tijdens een mondelinge toelichting over de impact van die beslissing.

Het contract tussen de gemeente en THV Groep Van Roey – Van Roey Vastgoed loopt verder. Volgens die overeenkomst moeten immers alle stappen worden gezet om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Dat kan betekenen dat het dossier nog wordt voorgelegd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De gemeente overlegt momenteel met Van Roey over de volgende stappen.

Het gemeentebestuur sprak het engagement uit om – mochten de plannen voor het nieuwe dienstverleningscentrum bij Tempelhof finaal niet doorgaan – het concept maximaal te willen realiseren op een andere locatie. Het bestuur blijft immers uitgaan van de voordelen om zo veel mogelijk dienstverlening op een laagdrempelige manier in één duurzaam gebouw samen te brengen. Bij de zoektocht naar een geschikte locatie wordt de dialoog opgestart om tot een gedragen oplossing te komen.

In tussentijd start de gemeente al aan een tijdelijke oplossing om de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. Het gemeentehuis is immers in erg slechte staat en door interne verschuivingen wordt ook het Sociaal Huis in de Gasthuisstraat momenteel erg zwaar belast. De burgemeester sprak namens het bestuur het engagement uit om ook op korte termijn voor een gezonde werkomgeving te zorgen. Dat betekent dat de klantgerichte diensten uiterlijk binnen een jaar samen op één plek gehuisvest zullen zijn. Het huidige gemeentehuis zal daarvoor dan niet meer gebruikt worden. Voor de ondersteunende diensten die momenteel vanuit het Sociaal Huis werken, wordt een oplossing uitgewerkt die ook hun werkomstandigheden verbetert.

De kinderopvang in de Bereboot, het Huis van het Kind en de vrijetijdsdiensten van Vaart, die na december 2020 ook mee naar het NDC zouden verhuizen, blijven voorlopig op hun locatie. Er wordt wel gekeken welke aanpassingen er nodig zijn om ook die werkomstandigheden op peil te houden. 

Ook de politiepost van Beerse staat ingetekend in het nieuwe dienstverleningscentrum. Op de huidige locatie voorziet sociale bouwmaatschappij De Ark een project dat na de realisatie van het NDC zou starten. De gemeente gaat dan ook in overleg met beide partijen om de mogelijkheden te bespreken.


Gewestelijke commissie bespreekt vergunning NDC

Vlaanderen
28/01/2019 - 13:01

Tegen de vergunning voor het NDC en de parkaanleg werd in oktober beroep aangetekend door een aantal buurtbewoners. Daarom wordt de vergunning momenteel opnieuw behandeld, nu door de Omgevingsvergunningscommissie van het Vlaams Gewest.

Op 22 januari werden de gemeente en de indieners van het beroep gehoord door de commissie. Beide partijen beantwoordden een aantal vragen van de commissie en konden elk hun standpunt verduidelijken.

De commissie zal nu een advies formuleren voor de Vlaamse minister van Omgeving, die de uiteindelijke beslissing over de vergunning neemt. Die uitspraak wordt in de eerste helft van maart verwacht.


Beroep tegen de omgevingsvergunning is ontvankelijk en wordt nu behandeld

12/11/2018 - 18:41

Het beroepschrift dat een groep van 12 buurtbewoners indiende tegen de omgevingsvergunning van het nieuwe dienstverleningscentrum is volledig en ontvankelijk verklaard. Dat liet het Vlaams Gewest aan het gemeentebestuur weten op 7 november.

Wat betekent dit beroep voor de vergunning?

De omgevingsvergunning werd in augustus goedgekeurd door de Provincie Antwerpen. Nu het beroep van de buurtbewoners ontvankelijk is verklaard, wordt de vergunningsaanvraag echter opnieuw beoordeeld, deze keer door het Vlaams Gewest. In tussentijd mogen de werken niet starten.

Het Vlaams Gewest heeft in principe 120 dagen tijd om een definitieve beslissing te nemen over de vergunning. Die beslissing wordt dus uiterlijk in de eerste helft van maart 2019 verwacht.


Beroep aangetekend tegen omgevingsvergunning nieuw dienstverleningscentrum

18/10/2018 - 10:47

De omgevingsvergunning voor het nieuwe dienstverleningscentrum en de parkaanleg werd in augustus goedgekeurd door de provincie Antwerpen en in Beerse uitgehangen op 11 september. Daarop startte een periode waarin nog beroep aangetekend kon worden tegen de vergunning. Een beroepschrift van een groep van 12 buurtbewoners bereikte het gemeentebestuur op donderdag 11 oktober.

Beroep ingediend tegen de vergunning

Tegen de vergunning werd beroep aangetekend bij het Vlaams Gewest. Binnen 30 dagen, dus uiterlijk in de eerste helft van november, zou de gemeente van het Vlaams Gewest moeten horen of het beroep ontvankelijk is.

Wat als het beroep ontvankelijk is?

Als een ontvankelijk beroep is ingediend, wordt het behandeld door de Vlaamse overheid. Zij bekijken de vergunningsaanvraag opnieuw en moeten binnen een termijn van 120 dagen uitspraak doen. Die beslissing wordt dus uiterlijk in de eerste helft van maart 2019 verwacht.

Wat als het beroep niet ontvankelijk is?

Als het beroep niet ontvankelijk is, kan THV Van Roey-Van Roey Vastgoed in principe starten met de bouwwerken. Het gedetailleerde uitvoeringsontwerp wordt dan verder afgewerkt: het laatste concrete studiewerk voordat de bouw kan beginnen. Half februari moet dat achter de rug zijn, waarna de gemeente begin maart het aanvangsbevel kan geven.


Pagina's