Nieuws

Grondenruil zorgt voor vergroting van het park in het centrum van Beerse

29/01/2018 - 18:54

De gemeenteraad keurde eind december de ontwerpakte goed voor de ruil van 2 percelen grond in de Bisschopslaan (ter hoogte van nummer 9). Door die grondenruil krijgt de gemeente meer grond (zo'n 930 m2) waardoor de oppervlakte van het gemeentelijk park aanzienlijk vergroot. Zo kunnen alle inwoners van de gemeente binnenkort genieten van een sterk verruimd park in het midden van het centrum van Beerse.

De ruil zorgt er ook voor dat het overstromingsgevoelig gebied aan het park gevrijwaard wordt van mogelijke bebouwing. Bovendien krijgt de gemeente 9 000 euro extra voor de grondenruil.

Langsheen de hoek van de Bisschopslaan, naast Huize Bastijns en dus in de kern van Beerse, komt een meergezinswoning met 14 wooneenheden. Door die grondenruil kan het perceel optimaler benut worden.
Het gebouw wordt voorzien in 4 bouwlagen met plat dak, een ondergrondse garage en zonder bijgebouwen. Op die manier wordt er sterk rekening mee gehouden om de openheid van het park te garanderen.


Omgevingsvergunning voor nieuw dienstverleningscentrum ingediend

omgevingsvergunning
22/12/2017 - 10:04

Op donderdag 21 december diende Groep Van Roey de omgevingsvergunning voor het nieuwe dienstverleningscentrum (NDC) digitaal in via het omgevingsloket. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige aanvraag en milieuaanvraag in één procedure. De provincie  is bevoegd om dit dossier te behandelen.

Na de intensieve communicatieweek van eind september, ging het gemeentebestuur samen met Groep Van Roey aan de slag om de plannen in detail af te werken. 

Er werd achter de schermen nog hard gewerkt de afgelopen maanden. Het huiswerk is nu afgerond en de omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe dienstverleningscentrum is officieel ingediend.

Volgende stappen

De aanvraag doorloopt de volgende procedure.

  • De provincie onderzoekt eerst de volledigheid en ontvankelijkheid van het dossier. Ze hebben daarvoor 30 dagen de tijd.
  • Na de ontvankelijkheidsverklaring krijgt de gemeente de opdracht om het openbaar onderzoek te organiseren (ten laatste 10 dagen na de ontvankelijkheidsverklaring).
  • Het openbaar onderzoek loopt 30 dagen.
  • De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie geeft uiterlijk 90 dagen na de ontvankelijkheidsverklaring een geïntegreerd advies aan de deputatie die op haar beurt nog 30 dagen de tijd heeft om een beslissing te nemen. Concreet betekent dit dat de beslissing van de provincie over een 5-tal maanden kan verwacht worden.

Website bundelt alle info over het NDC

website ndc.beerse.be
12/12/2017 - 13:45

Beerse lanceert deze nieuwe website waarop je alle informatie terugvindt over het nieuwe dienstverleningscentrum en het ruimere project.

Je vindt er de informatie van de infotentoonstelling die de gemeente in september organiseerde, maar ook heel wat artikels en extra informatie. Ook in de toekomst blijft ndc.beerse.be de plaats waar je terecht kan voor nieuws en achtergrond over het nieuwe dienstverleningscentrum.

Wil je op een korte tijd een snelle beleving van het nieuwe dienstverleningscentrum, bekijk dan zeker het presentatiefilmpje!


Veelgestelde vragen in Beers Magàzien

veelgestelde vragen
12/12/2017 - 09:00

In het Beers Magàzien van december publiceerde de gemeente een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over het nieuwe dienstverleningscentrum en het park.

Op deze website vind je ze ook terug, samen met nog een aantal extra vragen.


Pagina's