1. Een nieuw hart voor Beerse

2. Waarom de keuze voor park Tempelhof >>

In de kern van ons dorp bouwt Beerse een nieuw dienstverleningscentrum. Een publiek huis dat ten dienste staat van haar inwoners, waar iedereen welkom is. Een huis dat het dorpscentrum een nieuw gezicht geeft en ook kansen creëert voor een park vol beleving en groen.

Waarom een nieuw dienstverleningscentrum?

De voorbije jaren werd er grondig nagedacht over de dienstverlening van de gemeentelijke diensten en het OCMW. Om efficiënter en klantgerichter te werken, beslisten de organisaties in 2014 om nauwer te gaan samenwerken. Stap-voor-stap werken zij toe naar het volledig samensmelten. De verhuis naar een nieuw, gedeeld gebouw is daarbij één stap in het grote geheel.

Van 6 naar 1 gebouw

Het nieuwe gebouw is niet enkel een gemeentehuis, maar een dienstverleningscentrum. Je vindt er niet enkel de diensten uit het gemeentehuis en Sociaal Huis, ook de administratieve diensten uit het Heilaar, de bibliotheek, museum Jan Vaerten, heemkundig museum Tempelhof, het documentatiecentrum van De Vlierbes, de kinderopvang (IBO) en de politiepost verhuizen mee.

Bovendien wordt ook plaats voorzien voor niet-gemeentelijke diensten, bijvoorbeeld een cafetaria in een mooie wisselwerking met de wachtruimte, de bibliotheek en de musea. Door alle diensten op één locatie samen te brengen, vindt iedereen gemakkelijk de weg. Dat schept duidelijkheid voor de burger. Ook de samenwerking tussen alle diensten wordt versterkt en het levert kostenbesparingen op.

2. Waarom de keuze voor park Tempelhof >>