10. Wat met de andere gebouwen en sites

<< 9. Kostenplaatje en partners   

Huidige gemeentehuis

De site van het huidige gemeentehuis – het voormalige moederhuis van Beerse – heeft charme,  karakter en erfgoedwaarde. Dat blijft zo. De oude materniteit wordt omgevormd tot een woongebouw, gemikt op vormen van levensloopbestendig wonen.

Bij het herinrichten van de plek behouden we de kwaliteiten zoveel mogelijk. Zo blijft het uitzicht van het voormalige moederhuis behouden.
In de voorhof komt een lang, losstaand gebouw van vier verdiepingen. Onder het verhoogde gelijkvloers komt een parking. Het gebouw telt acht appartementen per bouwlaag.
De gebruikte materialen zullen aanleunen bij het uitzicht van het voormalige moederhuis.


Huidige bibliotheek

 
Wonen op de site van de oude bibliotheek? Het is de droom van elke boekenwurm. De site als geheel zal verkeersluw zijn, met een groen binnengebied rond een centrale hof en richt zich op verschillende doelgroepen (kangoeroewonen, sociale woningbouw, woningen voor starters en senioren, ...).

site bib binnengebied
Andere locaties

  • Het Sociaal Huis in de Gasthuisstraat wordt niet verkocht maar verhuurd.
  • De gronden op de site Jan Vaerten in de Peerdekensstraat worden te koop aangeboden.
  • De site van de kinderopvang De Bereboot in de Brugstraat wordt verkocht om te verkavelen.
  • De politiezone besliste om de politiepost in de Gasthuisstraat te verkopen aan bouwmaatschappij De Noorderkempen. Daar komen in de toekomst sociale woningen. De politiezone betaalt huur aan de gemeente voor de ruimte in het nieuw dienstverleningscentrum.
 

<< 9. Kostenplaatje en partners