4. Een park vol beleving

<< 3. Versterken van het groene hart   |   5. Een huis voor alle Beersenaren >>

De vier voormalige tuinen – Park Tempelhof, de Pastorie, de tuin van ‘t (voormalig) Gerucht en Park Bastijns – vormen we om tot één geïntegreerd park, met bijzondere aandacht voor fiets- en wandelpaden.
En we eren daarbij de geschiedenis: uit de vier historische tuinen groeien zeven nieuwe hoven, die samen een mooi landschap vormen. Bij het ontwerp van deze hoven hielden de ontwerpers rekening met de ideeën en suggesties vanuit het burgerparticipatietraject.

1. Muziekhof

De vijver wordt geflankeerd door een weide met fruitbomen en lange banken langs de paden.
Alle activiteiten –tuinfeesten, muziekfestiviteiten, zomerse toneelopvoeringen en kinderanimatie – kunnen hier plaatsvinden.
Laten we samen dansen!
 

2. Bloemenhof

Omheen Huis Bastijns richten we een bloemenhof in met vaste planten en struiken die de directe omgeving van het landhuis omtoveren in een bloeiende tuin. Heerlijk rustig.

3. Speelhof

Op de plaats van ‘t (voormalige) Gerucht komt een avonturentuin voor kinderen. De speeltuigen worden georganiseerd in speelcirkels die met elkaar verbonden worden via paadjes, speeltuigen en bruggetjes. Bovendien kan je via een brug direct naar het Bloemenhof wandelen.
Dolle pret!
 

4. Woonhof

 
Verwijst naar het private deel van het park.
 
 

5. Janssenhof

 
De oude ‘Franse’ tuin van de Pastorie wordt heraangelegd zodat we een hedendaags geheel krijgen dat herinnert aan de formele pastorietuin van weleer. In de kruidentuin van het Janssenhof krijgt het standbeeld van dokter Paul Janssen een prominentere plaats.
 
 

6. Pastoriehof

 
De voormalige achtertuin van de Pastorie zou op lange termijn weer een integraal deel kunnen worden van dit historisch stukje Beerse.
 

7. Tempelhof

Hier krijgt het dienstverleningscentrum zijn thuis. De oude rode beuk en de meeste grote bomen blijven bewaard en gaan in interactie met het nieuwe gebouw. Ook de duiventil en het Koetshuis blijven belangrijke elementen van dit deel van het park.
 
 

<< 3. Versterken van het groene hart   |   5. Een huis voor alle Beersenaren >>