6. Duurzaamheid voorop

<< 5. Een huis voor alle Beersenaren   |   7. Mobiliteit en bereikbaarheid >>

De Gemeente Beerse en het OCMW dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. Door de energiebehoeftes van het gebouw zo klein mogelijk te houden, geeft de overheid het goede voorbeeld.

Vermindering van de behoeftes aan energie, materiaal en ruimte

 • We gaan van 6 gebouwen naar één nieuw. Door de verschillende diensten samen te huisvesten, kunnen verschillende ruimtes samen gebruikt worden zoals o.a. wachtruimte, loketten, kantoorruimte, sanitair, eetruimte, …
 • Een compact gebouw in verschillende bouwlagen, waardoor de footprint (d.i. de ingenomen grondoppervlakte) van de nieuwbouw beperkt blijft tot 1488 m².
 • Goed geïsoleerd en luchtdicht.
 • Veel natuurlijk licht én beperken van kunstverlichting.
 • Inzetten van LED-lampen en dimbare lichten.
 • Slim gebouwbeheersysteem om het energieverbruik te doen dalen.
 • Beperken van het waterverbruik door slimme ingrepen zoals zelfsluitende kranen, spoelreservoirs met kleinere waterinhoud, …
 • Optimaal gebruik van ruimtes door bv. de vergaderruimtes na de kantooruren ter beschikking te stellen aan verenigingen, …

 

De geraamde energiekosten liggen beduidend lager, wat op 33 jaar zo'n 2 miljoen euro oplevert.

Maximaal hergebruiken van lokale rest- en afvalstromen

 • Warmteterugwinning via ventilatielucht.
 • Hemelwaterhergebruik waarbij regenwater gerecupereerd wordt voor de spoeling van toiletten, voor onderhoud en eventueel voor tuinbevloeiing.
 • Een groendak voor het bufferen van regenwater.

Energiebehoeften invullen op een schone en efficiënte manier

 • Gebruik maken van geothermie onder de vorm van koudewarmte-opslag waarbij het bodemwater wordt opgepompt om het gebouw te verwarmen of te koelen.

 

<< 5. Een huis voor alle Beersenaren   |   7. Mobiliteit en bereikbaarheid >>