8. Start van de werken

<< 7. Mobiliteit en bereikbaarheid    |   9. Kostenplaatje en partners >>

Gebouw

 

Na de gunning van de opdracht gingen de architecten en aannemers aan het werk om de laatste details aan te passen en uit te werken zodat de bouwvergunning kon worden ingediend. Die vergunning werd afgeleverd in augustus 2018.

De planning zoals die tijdens de communicatiecampagne van september 2017 werd voorgesteld, is intussen echter bijgestuurd. De actuele planning vind je bij achtergrond en timing - timing.

 

Parkaanleg

Ook het park wordt op hetzelfde moment aangepakt. De aanleg gebeurt in verschillende fases zodat een groot deel van het park steeds toegankelijk blijft voor bezoekers.

Als eerste komen Speelhof en Janssenhof aan de beurt, gevolgd door Muziekhof en Bloemenhof. Tempelhof wordt als laatste heraangelegd.

 

<< 7. Mobiliteit en bereikbaarheid    |   9. Kostenplaatje en partners >>