9. Kostenplaatje en partners

<< 8. Start van de werken   |  10. Wat met de andere gebouwen en sites >>

Kostenplaatje: uitgaven en inkomsten

 
Door de realisatie van het nieuwe dienstverleningscentrum komen er heel wat diensten in een nieuw gebouw te zitten waardoor investeringen en renovaties van de huidige gebouwen wegvallen:
  • de diensten die je nu in het gemeentehuis vindt
  • de bibliotheek
  • museum Jan Vaerten en Heemkundig Museum Tempelhof
  • de kinderopvang in de Bereboot (Brugstraat)
De renovaties Tempelhof en Koetshuis worden mee voorzien binnen dit PPS-project. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in de aanleg van de verschillende hoven van het park.
Een ander groot voordeel is dat de firma die het NDC bouwt, ook 20 jaar lang instaat voor het technisch onderhoud. De kosten daarvoor zijn al meegerekend in onderstaande tabel.
Die werkwijze garandeert dat het NDC een duurzaam gebouw wordt en voorkomt onverwachte onderhoudskosten.
Het nieuwe dienstverleningscentrum betekent voor de gemeente een investering en op termijn een besparing.
 
Studiebureau Sweco maakte een uitgebreide studie over de uitgaven en inkomsten.
De tabel hieronder toont de recentste cijfers.
 

investering in het nieuwe gebouw en het park

13 600 000

energiebesparing ten opzichte van de huidige gebouwen -2 058 000
besparing op poets- en onderhoudskosten -2 330 000
verhuur van ongebruikte gebouwen en gronden en van ruimten in het nieuwe gebouw -1 968 000
verkoop van gebouwen en gronden die vrij komen -3 200 000
inkomsten uit opcentiemen onroerende voorheffing voor nieuwbouwappartementen op de sites gemeentehuis en bibliotheek -1 602 300

NETTO UITGAVE incl BTW

2 441 700

Partners

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de nauwe samenwerking met Groep Van Roey, POLO architects, de Landschapsarchitecten van OMGEVING en het studiebureau Tractebel.