Een nieuwe werking rond vrije tijd

Bij de verhuis naar het nieuwe dienstverleningscentrum worden de diensten cultuur, jeugd, bib, markten & kermissen en toerisme samengevoegd tot één gemeentelijke dienstverlening. Verenigingen zijn een belangrijke partner en worden dat in die vernieuwde werking eens te meer.

Door in het nieuwe dienstverleningscentrum ook een mooie plaats te creëren voor de werkingen van Spellebel, Heemkundig Museum Tempelhof en Museum Jan Vaerten, zullen zij bevoorrechte partners zijn. Samen met de medewerkers verwennen zij jou en de andere bezoekers van het gebouw met hun op elkaar afgestemde aanbod.

Het gaat dus om heel wat meer dan een verhuis van diensten, een nieuwe bibliotheek en een nieuwe exporuimte. 'De Plek' zoals het nieuwe geheel wordt genoemd, biedt een geheel vernieuwd vrijetijdsaanbod voor alle Beersenaren.

Meer info

Meer lezen over de Plek in het nieuwe gebouw? In dit artikel stelt de Plek z'n toekomstige werking voor.

Of neem een kijkje op de facebookpagina https://www.facebook.com/VersBloedBeerse/.

Documenten uit het voorbereidende traject: