Focus op het park

Het gemeentebestuur beseft dat Park Tempelhof, waar het nieuwe dienstverleningscentrum gebouwd wordt, de Beersenaren nauw aan het hart ligt. Het park speelt dan ook een belangrijke rol in het project.

Net zo belangrijk als het gebouw

Om te zorgen voor een goeie integratie tussen het nieuwe dienstverleningscentrum en het park daarrond, zaten zowel het gebouw als het ontwerp en de heraanleg van het eengemaakte park Tempelhof - Nief Park in de PPS-opdracht.

De architecten van POLO en de landschapsarchitecten van Omgeving hebben dan ook nauw samengewerkt om een gebouw te ontwerpen dat op een slimme manier in haar groene omgeving vol beleving past. Zo werd het gebouw bijvoorbeeld ontworpen in paviljoenen die de bestaande bomen zo veel mogelijk sparen, en bestaat het uit verschillende lagen om de grondoppervlakte te beperken. Belangrijke elementen zoals de grote beuk in Park Tempelhof en het Koetshuis blijven natuurlijk bewaard.

Inspraak over het park

Het bestuur organiseerde in 2016 met ondersteunig van SPK een participatietraject rond parken Tempelhof en 't Nief Park. De resultaten werden integraal aan de ontwerpers voor het nieuwe dienstverleningscentrum en het park bezorgd en door hen verwerkt.

Een vernieuwd park

Park Tempelhof en 't Nief Park worden in de plannen uitgebreid en samengevoegd tot één park van zo'n 30 000 m², met verschillende hoven die elk hun eigen karakter hebben.

Een voorstelling vind je op deze website bij 'de plannen':

Bij de 'veelgestelde vragen' vind je ook verschillende vragen en antwoorden over het park. Je leest er bijvoorbeeld hoe het park niet kleiner, maar net groter wordt.