Het PPS-project

Een PPS?

Als werkvorm koos de gemeente voor een publiek- private samenwerking of PPS. Dat is een samenwerkingsverband waarin de publieke en de private sector, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren.

Heel wat realisaties in één project

Concreet betekent dit dat via een juryformule de firma met het beste voorstel werd gekozen om:

  • het nieuwe dienstverleningscentrum te ontwerpen, bouwen en gedurende 20 jaar technisch te onderhouden;
  • een ontwerp te maken voor de opwaardering van parken Tempelhof en Bastijns, en dat ontwerp ook uit te voeren;
  • de sites van het huidige gemeentehuis en de bibliotheek te ontwikkelen voor de private markt, zodat de opbrengsten het publieke gedeelte van het project mee financieren.

De gemeente wordt dus eigenaar van het nieuwe dienstverleningscentrum en verkoopt de sites van het huidige gemeentehuis en de bibliotheek, maar bepaalt wel welke ontwikkeling daar gebeurt.

Drie andere sites zitten niet in de PPS:

  • het Sociaal Huis, dat wordt verhuurd;
  • de site van de Bereboot in de Brugstraat en de site in de Peerdekensstraat met de vroegere schrijnwerkerij en het museum Jan Vaerten, die ontwikkeld worden als woongebied.
     

Aanbesteding

Een aantal documenten uit de aanbesteding van het PPS-project kan je hier bekijken:

Van Roey

THV Groep Van Roey – Van Roey Vastgoed kwam als winnaar uit de procedure en zal de werken uitvoeren en 20 jaar instaan voor het onderhoud. Het ontwerp is van POLO Architects en de landschapsarchitecten van OMGEVING.

Groep Van Roey

POLO architecten

omgeving landschapsarchitecten