Participatietraject parkbeleving

Het bestuur organiseerde in 2016 met ondersteuning van SPK een participatietraject rond parken Tempelhof en 't Nief Park. De resultaten werden integraal aan de ontwerpers voor het nieuwe dienstverleningscentrum en het park bezorgd en door hen verwerkt.

Het volledige rapport kan je hieronder downloaden. Dit is een samenvatting van de aanbevelingen:

  • Het Park Tempelhof, de pastorij, ‘t Gerucht en het Park Bastijns moet grondig omgevormd worden tot één park met een duidelijke en geïntegreerde eigenheid.
  • De bruikbare ruimte tussen het NDC en de pastorij moet groot genoeg zijn om te kunnen spreken van een geheelvormend park.
  • Er moet een brug over de Laak in het park komen zodat het nieuw te vormen parkdeel ‘t Gerucht en het Park Bastijns één geheel kunnen vormen.
  • Er moet worden onderzocht in hoeverre de Laak beter geïntegreerd kan worden in het park en in hoeverre die een functie rond waterberging kan opnemen.
  • Er moet worden onderzocht of en hoe er gewerkt kan worden aan een betere invulling en infrastructuur voor evenementen in het park.
  • Er is de wens tot een rondwandeling in het hele park, die vooral gericht is op het interne van het park. Wel wordt er aandacht gevraagd voor de veilige doorgangfunctie van het park ter hoogte van de Karel Van Nijenlaan.
  • Een speeltuintje voor de kleinste kinderen en– verspreid doorheen het park – speelse en avontuurlijke elementen voor de grotere kinderen.
  • Het zou fijn zijn als de bruikbare ruimte in het park toeneemt. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor meer banken, tafels, enzovoort.
     

Documenten