Timing

oktober 2014

Grontmij (later Sweco) aangeduid als begeleider bij NDC-dossier

december 2014

gemeente en OCMW: één organisatie met één visie

april 2015

inplantingsanalyse afgerond

mei 2015

dienstverleningsconcept afgerond

oktober 2015

financiële analyse afgerond

januari 2016

volksraadpleging

mei 2016

studie 'Vers Bloed' en visie 'De Plek' afgerond over vrijetijdsdiensten in NDC

juli 2016

participatietraject Park Tempelhof afgerond

september 2016

selectieleidraad goedgekeurd die de voorwaarden bepaalt voor mogelijke uitvoerders

november 2016

bestek goedgekeurd dat de opdracht beschrijft

december 2016

3 kandidaten geselecteerd om ontwerp en offertes te maken

maart 2017

ontwerpen en offertes ontvangen: jury beoordeelt ontwerpen en onderhandelt met kandidaten

september 2017

onderhandelingen afgerond: gunning van de opdracht en opmaak bouwdossier

december 2017

bouwaanvraag

augustus 2018

omgevingsvergunning goedgekeurd door Provincie Antwerpen

oktober 2018

beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning

november 2018 beroep ontvankelijk verklaard: vergunningsaanvraag wordt opnieuw behandeld, nu door het Vlaams Gewest
maart 2019

omgevingsvergunning geweigerd door Vlaams minister van Omgeving

het lokaal bestuur bekijkt de verdere stappen en werkt aan een tijdelijke oplossing voor huisvesting van het personeel

april 2019

verzoek tot vernietiging ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, tegen de weigering door de minister van Omgeving

juli 2020

de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist om de weigering door de minister van Omgeving niet te vernietigen: de vergunning blijft dus geweigerd
het lokaal bestuur werkt verder aan de tijdelijke huisvesting van het personeel en een project om tot een breedgedragen patrimoniumvisie te komen met de volledige gemeenteraad en over de legislaturen heen