Voorbereidende studies

Bij een complex project zoals de publiek-private samenwerking rond het nieuwe dienstverleningscentrum horen ook heel wat voorbereidende studies. Wie zich graag in een aantal resultaten verdiept, kan hier terecht.

  • Mobiliteitstoets (ingediend tijdens aanvraag omgevingsvergunning 2018)