Waarom een nieuw dienstverleningscentrum?

Hoewel de slechte staat van het huidige gemeentehuis een belangrijke aanleiding was om na te denken over de toekomst van de gemeentelijke gebouwen, wordt het nieuwe dienstverleningscentrum heel wat meer dan dat.

Ook de diensten uit het Sociaal Huis en de politie verhuizen mee en zetten er in op een andere manier van werken. Alle dienstverlening rond kinderen krijgt er een eigen plek en de vrijetijdsdiensten realiseren er een volledig nieuw concept om de boeken-, kunst- en erfgoedcollecties van Beerse te ontsluiten.

Je vindt er dus heel wat dienstverlening op één plek. Het gebouw is dan ook ontworpen met dienstverlening als uitgangspunt. Daarover lees je wat meer in het artikel "Veel meer dan een verhaal van stenen".

Bovendien koos het bestuur met deze locatie bewust voor:

  • versterking van de kern van Beerse
  • opwaardering van de parken in het centrum, door in te zetten op veilige doorsteken, sociale controle en beleving
  • duurzaam patrimoniumbeheer en kostenbesparing door minder gemeentelijke sites en een moderne en energiezuinige infrastructuur

Meer lezen

Heel wat achtergrondinformatie vind je: