Veelgestelde vragen

NDC-gebouw

Hoe groot is de voetafdruk van het gebouw en hoe is die berekend?

De grondoppervlakte van het nieuwe gebouw is 1485m². De 284m² van Tempelhof wordt gerenoveerd en verbonden met de nieuwbouw.

Aangezien het NDC een ‘Bijna EnergieNeutraal gebouw’ (BEN) zal zijn, wordt ook de ecologische voetafdruk beperkt. Er wordt heel bewust gekozen voor duurzaamheid, niet alleen door de centrale ligging en de materiaalkeuze maar ook door de keuze voor een groendak, geothermie (koude/warmteopslag), LED-verlichting en regenwaterrecuperatie.

↑ naar vragenoverzicht

Is het nodig dat verschillende diensten in één gebouw zitten? En past dat allemaal wel in één gebouw?

Het nieuwe dienstverleningscentrum biedt jou als burger op één centrale locatie heel wat diensten aan én tegelijkertijd maakt de gemeente er met de vrijetijdsdiensten een echte ontmoetingsplek voor Beerse van. We gaan bovendien van zes gebouwen naar één gebouw, wat een besparing oplevert in energie- en onderhoudskosten.

Er wordt heel wat dienstverlening in elkaar geschoven en de ontwerpers maakten hun plannen op basis van een uitgebreid vooronderzoek door de gemeente.

↑ naar vragenoverzicht

Zal het nieuwe dienstverleningscentrum geen problemen geven met parkeren en mobiliteit?

In een eerdere fase werd al een mobiliteitstoets uitgevoerd die aangaf dat de parkeerruimte die er nu is in het centrum volstaat voor de bezoekers van het NDC. Personeel zal de openbare parkeerplaatsen niet extra belasten omdat een ondergrondse garage wordt voorzien, die bovendien in het weekend ook ruimer opengesteld kan worden.

Het gemeentebestuur houdt echter rekening met de bezorgdheden en laat nog een bijkomende studie uitvoeren rond mobiliteit en parkeren in het centrum, vooral dan om problemen op te vangen wanneer het Kerkplein niet beschikbaar is.

Zo gauw de resultaten én de verdere aanpak bekend zijn, communiceren we daarover in één van onze publicaties en op deze website.

Je kan de mobiliteitstoets bij de vergunningsaanvraag ook zelf bekijken via voorbereidende studies.

↑ naar vragenoverzicht

Waarom voorziet de gemeente een horecazaak in het gebouw? Er zijn toch al voldoende leuke zaken in het centrum?

De cafetaria draagt bij aan de beleving en versterking als ontmoetingsplek. Ze sluit aan bij het park, de bibliotheek, de exporuimte en de wachtruimte. Dat maakt het wachten aangenaam en draagt bij tot een ontspannen beleving.

Bovendien is de cafetaria kleinschalig en wordt ze uitgebaat via een project van sociale tewerkstelling.

↑ naar vragenoverzicht

Zijn alle ruimtes van het gebouw toegankelijk voor personen met een beperking?

Het NDC is ontworpen volgens de huidige normen van het Centrum voor Toegankelijkheid en zal dus vlot toegankelijk zijn voor personen met een beperking. Hoogteverschillen met trappen kunnen ook altijd met een lift overbrugd worden. Parkeerplaats voor mindervaliden wordt ook voorzien aan de inkom van het NDC.

↑ naar vragenoverzicht

Is er voldoende aandacht voor privacy in de dienstverlening? Zal de akoestiek in zo'n gebouw met open ruimtes niet hinderlijk zijn?

In het programma van eisen heeft de gemeente opgelegd de hoogste graad van akoestiek toe te passen, net om die privacy te garanderen én om van het gebouw geen 'druk gebouw' te maken. Zo kan het ont-moeten centraal staan.

↑ naar vragenoverzicht

Waarom wordt het gebouw voorzien bij Tempelhof en niet op de huidige site of op een andere plaats dan in het park?

De locatie werd bepaald op basis van een onderzoek van studiebureau Sweco. De belangrijkste redenen zijn kernversterking, opwaardering van het park en de centrale ligging in de dorpskern, vlakbij een bushalte en andere diensten zoals winkels, banken, horeca en lokale ondernemers.

Door Tempelhof te integreren in het ontwerp en de locaties die vrij komen te verkopen en te verhuren, maakt de gemeente ook een financiële keuze. Er moet minder geld gestoken worden in onderhoud van verschillende gebouwen en de inkomsten worden gebruikt om te investeren in één energiezuinig gebouw.

↑ naar vragenoverzicht

Wordt de buitenkant van het Tempelhof ook gerenoveerd?

Voor het Tempelhof zijn volgende zaken voorzien voor de buitenkant:
- vernieuwen dakdichting en dakisolatie
- reinigen van bestaande gevel
- vervangen beglazing in houten schrijnwerk originele ramen
­- vervangen houten schrijnwerk bij niet-originele ramen

 

↑ naar vragenoverzicht

Park

Hoeveel parkoppervlakte verdwijnt er door de komst van het NDC?

Het nieuwe gebouw neemt ruimte in van park Tempelhof, maar de totale parkoppervlakte wordt toch meer dan 3000m² gróter dan voordien.

Dat wordt gerealiseerd door opname van het terrein van het voormalige Gerucht als Speelhof, vergroten van wat de Janssenhof wordt, en een grondenruil in de toekomstige Muziekhof.

↑ naar vragenoverzicht

Kunnen we nog naar park Echelpoel als er een nieuw gebouw bij het huidige gemeentehuis staat?

Jazeker. Het dreefje naast de brandweer dat naar het park leidt, blijft gewoon bewaard.

↑ naar vragenoverzicht

Is de input van het burgerparticipatietraject park verwerkt?

Zeker! Meer informatie vind je onder 'achtergrond en timing' bij 'participatietraject parkbeleving'.

↑ naar vragenoverzicht

Kan er geen speeltuintje bij de cafetaria voorzien worden of speeltoestellen verspreid in het park?

Het park bij Tempelhof blijft in de ontwerpen grotendeels het parkkarakter behouden dat het nu heeft. Wel wordt eraan gedacht om ‘bespeelbare kunst’ te voorzien in de beeldentuin bij Tempelhof.

De heel concrete invulling van de hele groenzone kan nog bijgestuurd worden en deze opmerking gaat in elk geval mee. Bovendien wordt het speeltuintje van de buitenschoolse kinderopvang, vlak bij de horeca, in het weekend ook opengesteld voor het publiek.

↑ naar vragenoverzicht

Hoe worden de bomen beschermd tijdens de bouwwerken?

Dat wordt opgevolgd door een boomchirurg. De wortels moeten beschermd worden tegen beschadiging en uitdroging. De bomen bepalen dus mee hoe de aannemer zijn werf kan inrichten.

De grote beuk heeft trouwens een vervangingswaarde van 51 217 euro. Zo hoog is dus de schadevergoeding die de aannemer moet betalen als de boom door zijn toedoen toch zou afsterven. Als er andere schade is aan de boom, wordt de vergoeding berekend op dat totaalbedrag. Alvast een flinke stok achter de deur dus.

↑ naar vragenoverzicht

Houdt de inrichting van de Muziekhof rekening met de bestemming, door bijvoorbeeld te kiezen voor robuuste struiken i.p.v. bloemen, door het voorzien van elektriciteit- en wateraansluiting enzovoort?

Dat stuk van het park wordt daar inderdaad op voorzien. Activiteiten zoals het Tuinfeest kunnen er dus zeker nog plaatsvinden. De heel concrete uitwerking wordt nog verder bekeken met de deelnemers van het participatietraject over het park.

↑ naar vragenoverzicht

Andere locaties

Er komen appartementen bij op de site van het huidige gemeentehuis. Is de waterhuishouding dan geen probleem meer?

Van Roey heeft de nieuwbouw voorzien op de meest gunstige locatie zodat het gebouw maar voor een deel in watergevoelig gebied ligt.

Ze kiezen daarbij bewust voor een minimale impact op de waterhuishouding. Ter compensatie van het ingenomen volume wordt een wadi (infiltratievoorziening) aangelegd die dient als extra buffer. Bovendien wordt de parking maar deels ondergronds gebracht. Op die manier wordt de bestaande ondergrond minimaal ingenomen.

↑ naar vragenoverzicht

Wat gebeurt er met Huize Bastijns?

Er komen veel ruimtes vrij door de verhuis van Kind en Gezin & Huis van het Kind naar het nieuwe gebouw. De gemeente onderzoekt momenteel verschillende mogelijkheden die passen binnen het historisch kader van dit huis.

↑ naar vragenoverzicht

Het ruimere project

Wat gaat het hele project kosten en wat is daarbij inbegrepen?

Voor een financieel overzicht verwijzen we graag naar het kostenplaatje in de voorstelling van het project. Die cijfers komen van studiebureau Sweco en de financiële dienst van de gemeente. Ze zijn dus opgesteld door experts.

In die berekende kostprijs op 33 jaar is het losse meubilair niet voorzien. De bouwwerken, het vaste meubilair, het sanitair, de heraanleg van de parken en het onderhoud van het gebouw wel.

↑ naar vragenoverzicht

Wat gebeurt er met jeugdhuis Korridor als op die site woningen met een sociale invulling komen?

Het jeugdhuis Korridor krijgt een mooie stek naast GC 't Heilaar. Daardoor kan het jeugdhuis mee genieten van de infrastructuur en voorzieningen van GC 't Heilaar en zoeken we naar verbindingen in de programmatie in het jeugdhuis en in GC 't Heilaar. Bovendien wordt door de verhuis naar GC 't Heilaar de geluidsoverlast voor omwonenden verder beperkt.
Bij het ombouwen van het vroegere technische lokaal van EANDIS werd al gesproken met het (toenmalige) bestuur van JH Korridor om de juiste aansluitingen al te voorzien. Tijdelijk zal het lokaal eerst in gebruik genomen worden door de musea, die ook naar het NDC verhuizen. Nadien verhuist JH Korridor naar het lokaal naast GC 't Heilaar.

 

↑ naar vragenoverzicht

Waar komt de uitleendienst voor speelgoed die nu gesitueerd is naast de bib?

Spellebel krijgt een plaats achter de tribune in het nieuwe dienstverleningscentrum . Zo is er een directe link met de jeugdafdeling van de bibliotheek en kunnen jonge bezoekers zowel een spannend boek als een plezant speelgoed uitzoeken. In het koetshuis krijgt Spellebel ook nog een opslagruimte voor hun seizoensspeelgoed zoals sleeën en go-carts.

↑ naar vragenoverzicht